• Kreta 2024

    Anniken er godt i gong med pakkinga, sjølv om det er 6 veker til me reiser. I år går turen til Kreta. For ordens skuld, Iris får ikkje være med som blindpassasjer.